Werk #13 van Eva van Dam

Stichtse Vrije School en VSO Bartimeus, Zeist

Er kan niet meer gestemd worden op de kunstwerken.

De combinary van Eva van Dam :
“Ik heb deze drie kunstwerken met elkaar gecombineerd omdat ze, naar mijn idee, de maatschappij van tegenwoordig weerspiegelen.De eerste foto symboliseert voor mij de mens die zich probeert los te maken van de gelijnde manier van denken waaraan hij vastzit. De tweede foto symboliseert voor mij de rechtheid van het denken. Niet elke lijn is even lang en even dik, niet elk hokje is even groot, net als dat niet elke gedachte exact hetzelfde is. Maar in de basis zijn het allemaal dezelfde lijn en hetzelfde hokje.De derde foto symboliseert voor mij het gehokte. Mensen en ideeën worden tegenwoordig in een hokje geplaatst, om zo begrepen te worden.In mijn eigen foto probeer ik kritiek te uiten op wat ik in de drie combinaryfoto’s zie. Kritiek op de hedendaagse maatschappij, op het huidige ‘hokjesdenken’, het rechtlijnige denken en het dagelijks proberen ‘normaal’ te zijn.”